Euro - EUR

Euro to środek płatniczy w kilkunastu krajach unii Walutowej i Gospodarczej oraz niektórych państwach i terytoriach nienależących do Unii Europejskiej. Wśród państw, w których obowiązującą walutą jest euro można wymienić: Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy, Grecję, Słowenię, Cypr, Maltę, Słowację i Estonię. Kraje nienależące do UE, ale posługujące się euro to: Watykan, San Marino i Monako. Ta waluta obowiązuje także w Andorze, Kosowie, Czarnogórze oraz posiadłościach francuskich i brytyjskich.

Często używa się międzynarodowego symbolu graficznego euro, który jest grecką literą epsilon przeciętą dwiema równoległymi liniami: €

Międzynarodowy skrót dla waluty to EUR.

Euro dzieli się na 100 eurocentów.Notowania i kurs EUR / PLN