Korona duńska – DKK

Korona duńska jest walutą narodową Danii i walutą obowiązującą na Wyspach Owczych oraz Grenlandii (tereny należące do Danii). Korona pojawiała się w Danii już w 1873 roku jako wynik Skandynawskiej Unii Monetarnej, w skład której wchodziła też Szwecja oraz Norwegia. Unia rozpadła się po I wojnie światowej, ale nazwa KORONA wciąż jest wspólna dla systemów monetarnych Skandynawii. Dania mimo przynależności do Unii Europejskiej wynegocjowała zwolnienie z obowiązku wprowadzenia unijnej waluty, jaką jest euro – powodem był między innymi sprzeciw duńskich obywateli, którzy w referendum odmówili poparcia dla wspólnej waluty.

Międzynarodowy skrót dla korony duńskiej to DKK.

Korona duńska dzieli się na 100 øre.Notowania i kurs DKK / PLN