Łat łotewski – LVL

Łat łotewski to waluta obowiązująca na Łotwie. Łat łotewski został wprowadzony w 1992 roku, zastępując łotewskiego rubla. W 1940 roku łat został zastąpiony przez rubla sowieckiego, potem przed 1993 rokiem na krótko przywrócono rubla łotewskiego, by w 1993 roku dokonać całkowitego przywrócenia waluty narodowej w postaci łata łotewskiego.

Łotwa jako kraj członkowski Unii Europejskiej od 2004 roku, planowała wprowadzenie euro jako waluty narodowej już w 2008 roku, ale projekt ten nie powiódł się. Obecnie bardziej prawdopodobnym rokiem na wprowadzenie euro jest rok 2014.

Międzynarodowy skrót dla łata łotewskiego to LVL.

Łat łotewski dzieli się na 100 santimów.

Symbol łata łotewskiego to: Ls – łat, s – santim.Notowania i kurs LVL / PLN